Eiko Ai - Barcelona - Mujer - Primavera-Verano 2022

Eiko Ai