Tadashi Shoji - Nueva York - Mujer - Primavera-Verano 2021

Tadashi Shoji