Eiko Ai - Barcelona - Mujer - Primavera-Verano 2023

Eiko Ai